دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی 7 عادت دانشجویان موثر

تاریخ انتشار: 1398/02/25 01:36 ب.ظ

کارگاه آموزشی " 7عادت دانشجویان موثر" روز سه شنبه مورخ 98/02/24 ساعت 11الی  13  برگزار شد.

این کارگاه با هماهنگی مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی با شرکت 53 نفر از دانشجویان با هدف افزایش استفاده دانشجویان از مهارت های نرم، توسعه شایستگی های فردی و  این که چگونه استقلال فردی را تجربه کنند برگزار گردید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه ، 7 عادت دانشجویان موثر
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 3,342
اخبار : کارگاه آموزشی 7 عادت دانشجویان موثر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی