دانشگاه شهید بهشتی

انعکاس خبر نشست افغانستان: صلح، امنیت و توسعه در رسانه عمده افغانستان

تاریخ انتشار: 1398/02/16 09:49 ق.ظ
 

خبر برگزاری نشست افغانستان: صلح، امنیت و توسعه که با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 از ساعت 14:30 برگزار گردید، در سایت خبری بزرگترین پایگاه خبری افغانستان انعکاس یافت.

شایان ذکر آنکه این نشست با حضور دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، ریاست دانشکده حقوق،  دکتر قاسم محمدی، معاونت پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دکتر اسدالله یاوری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دکتر محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق،  دکتر جعفر حق پناه، دکتر سرور مولایی، آقای احمد هارون نجم پور و رها احمدی و با حضور مقامات ارشد سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران در محل تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.سالن محل نشست افغانستان.jpgدکتر محمدی در نشست افغانستان.jpg


مهمانان افغان نشست.jpgسالن محل نشست افغانستان.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست افغانستان: امنیت، صلح و توسعه
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 1,949
اخبار : انعکاس خبر نشست افغانستان: صلح، امنیت و توسعه در رسانه عمده افغانستان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی