دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ تحویل قراردادهای آموشیاری و پژوهشیاری مشمولین جوایز بنیاد

تاریخ انتشار: 1398/02/16 09:12 ق.ظ
 
 ​به اطلاع مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 98-97 می‌رساند
زمان تحویل قراردادهای آموزش‌یاری و پژوهش‌یاری (نیمسال دوم) به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان از 98/3/1 لغایت 98/3/22 می‌باشد. به قراردادهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت قرارداد آموزشی یا پژوهشی از تاریخ 97/11/15 تا 98/3/31 می‌باشد.
برای آگاهی از نحوه تکمیل و تحویل قرارداد به لینک زیر مراجعه نمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: قرارداد آموزشیاری و پژوهشیاری، بنیاد ملی نخبگان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 2,562
اخبار : تاریخ تحویل قراردادهای آموشیاری و پژوهشیاری مشمولین جوایز بنیاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی