دانشگاه شهید بهشتی

دوره پسادکتری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ انتشار: 1398/02/15 09:05 ق.ظ
 

​پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری بنیاد ملی نخبگان، برنامه حمایت از دوره پسادکتری را در دستور کار خود قرار داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

پسادکتری پژوهشگاه تربیت بدنی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره پسادکتری، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 429
اخبار : دوره پسادکتری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی