دانشگاه شهید بهشتی

چالش های حقوقی تجاری سازی نانو تکنولوژی

تاریخ انتشار: 1398/02/14 11:45 ق.ظ
 

نشست دوم از سری نشست های حقوق نانوتکنولوژی با عنوان" چالش های حقوقی تجاری سازی نانو تکنولوژی"
مکان دانشکده حقوق - تالار آزادی
زمان: یکشنبه 15 اردیبهشت 98
ساعت 15- 17
برگزار کنندگان: گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق
 

چالش های حقوقی تجاری سازی نانو تکنولوژی.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: چالش های حقوقی تجاری سازی نانو تکنولوژی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 265
اخبار : چالش های حقوقی تجاری سازی نانو تکنولوژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی