دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

تاریخ انتشار: 1398/02/10 01:20 ب.ظ

پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم مهر ماه 1398 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد. مقالات برگزیده این همایش در مجله بین المللی پژوهشکده اعجاز قرآن با عنوان Journal of Quranic Interdisciplinary Studies  به زبان انگلیسی چاپ می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به به زبان انگلیسی چاپ می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به به زبان انگلیسی چاپ می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://conf.sbu.ac.ir/index.php/5thconfejaz/5thconfejazپنجمین-همایش-ملی-اعجاز-قرآن-کریم.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعجاز قرآن، مطالعات میان رشته ای قرآن، قرآن کاوی رایانشی، سیستم های قرآن
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 1,273
اخبار : برگزاری پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی