دانشگاه شهید بهشتی

نشست درآمدی برروش شناسی مطالعات میان رشته ای در حقوق

تاریخ انتشار: 1398/02/10 10:35 ق.ظ
نشست درآمدی برروش شناسی مطالعات میان رشته ای در حقوق 
به همراه مطالعه روشی دو رساله دکتری حقوق عمومی و جامعه شناسی 

زمان : یکشنبه 15 اردیبهشت  ساعت 12 الی 14:30 
مکان : دانشکده حقوق - تالار قانون

نشست درآمدی برروش شناسی مطالعات میان رشته ای در حقوق .jpg
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست درآمدی برروش شناسی مطالعات میان رشته ای در حقوق
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 350
اخبار : نشست درآمدی برروش شناسی مطالعات میان رشته ای در حقوق
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی