دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی" مداخله در بحران" (ویژه کارشناسان واحدها)

تاریخ انتشار: 1398/02/08 02:33 ب.ظ

کارگاه آموزشی" مداخله در بحران" (ویژه کارشناسان واحدها) روز سه شنبه مورخ 27/01/98 ساعت 9 الی 12 برگزار شد.

این کارگاه با هماهنگی مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی با شرکت 50 نفر از کارشناسان واحدهای( خوابگاههای دانشجویی، حراست، کمیته انضباطی، اداره بهداشت) جهت توانمند سازی و افزایش مهارت های ارتباطی کارشناسان و با هدف شناسایی موقعیت های بحرانی، مداخله موثر در بحران و همچنین ارجاع موارد دچار بحران به مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی برگزار گردید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکزمشاوره
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 3,045
اخبار : کارگاه آموزشی" مداخله در بحران" (ویژه کارشناسان واحدها)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی