دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان طرح پژوهشی حقوق در حوزه تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار: 1398/02/07 09:37 ق.ظ

​فراخوان طرح پژوهشی حقوق در حوزه تأمین اجتماعی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و اعضای محترم هیات علمی
 فراخوان طرح پژوهشی حقوق در حوزه تأمین اجتماعی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان طرح پژوهشی حقوق در حوزه تأمین اجتماعی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 273
اخبار : فراخوان طرح پژوهشی حقوق در حوزه تأمین اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی