دانشگاه شهید بهشتی

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

تاریخ انتشار: 1398/02/03 10:34 ق.ظ

Untitled-109_36_43.jpg 
IMG_20190424_213222_572.jpgIMG_20190424_213231_687.jpg


 
 فهرست کتاب‌های انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران:4 تا 14 اردیبهشت 98


نشانی انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران: بخش ناشران دانشگاهی، سالن شماره F4، غرفه 3
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتاب، سی و دومین نمایشگاه،تهران
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,666
اخبار : سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی