دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در سال 98

تاریخ انتشار: 1398/02/02 11:50 ق.ظ

​جهت اطلاع از فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در سال 98 به لینک زیر مراجعه کنید.


جشنواره ملی فن آفرینی شخ بهایی


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,452
اخبار : فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در سال 98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی