دانشگاه شهید بهشتی

نشست علمی بررسی نسبت فقه و حقوق در ایران

تاریخ انتشار: 1398/02/02 07:50 ق.ظ

​نشست علمی بررسی نسبت فقه و حقوق در ایران

سه شنبه سوم اردیبهشت؛
 ساعت 12/30
دانشکده حقوق- تالار عدالت.

نشست علمی بررسی نسبت فقه و حقوق در ایران 9801.jpeg 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست علمی بررسی نسبت فقه و حقوق در ایران
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 279
اخبار : نشست علمی بررسی نسبت فقه و حقوق در ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی