دانشگاه شهید بهشتی

آگهی جذب پژوهشگر فرادکتری تآثیر اختلال در فرمولبندی یکپارچه فرمالیسم..

تاریخ انتشار: 1398/01/26 10:17 ق.ظ


آگهی جذب پژوهشگر فرادکتری
تآثیر اختلال در فرمولبندی یکپارچه فرمالیسم دیراک
دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

به اطلاع می‌رساند که دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد برای مدت سه ماه و در زمینه تأثیر اختلال در فرمولبندی یکپارچه فرمالیسم دیراک، از بین واجدین شرایط پژوهشگر پسادکتری جذب نماید. پژوهشگر انتخاب شده زیر نظر و راهنمایی آقایان دکتر مسعودحجاریان و دکتر بیژن احمدی کاکاوندی فعالیت خواهد نمود. متقاضیان باید دارای مدرک دکتری در زمینه فیزیک یا ریاضیات باشند و همچنین انتظار می‌رود با نظریه ریاضی کوانتوم، نظریه عمگرهای خطی  و آنالیز تابعی آشنا باشند. متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه-‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ 1/02/98 به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آگهی جذب پژوهشگر فرادکتری تآثیر اختلال در فرمولبندی یکپارچه فرمالیسم دیراک دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,460
اخبار : آگهی جذب پژوهشگر فرادکتری تآثیر اختلال در فرمولبندی یکپارچه فرمالیسم..
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی