دانشگاه شهید بهشتی

کسب مقام اول و دوم مسابقات کشوری بتن پرمقاومت توسط دو تيم دانشجویان

تاریخ انتشار: 1398/01/25 04:07 ب.ظ
دو گروه از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست در مسابقات کشوری بتن پرمقاومت حائز رتبه های اول و دوم گرديدند.
ضمن تبريک اين موفقيت به دانشجويان، اساتيد و کادر راهنمای مربوطه از دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست، توفيق و موفقيت روزافزون عزيزان را در مجامع ملّی و بين المللی آتی از درگاه ايزد متعال خواستاريم.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کسب مقام اول و دوم، مسابقات کشوری بتن پرمقاومت،تيم دانشجویان دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,191
اخبار : کسب مقام اول و دوم مسابقات کشوری بتن پرمقاومت توسط دو تيم دانشجویان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی