دانشگاه شهید بهشتی

افتتاح کتابخانه و سالن بدنسازی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1397/12/13 10:06 ق.ظ

 کتابخانه و سالن بدنسازی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  با حضور رئیس دانشگاه و مسئولین در تاریخ اول اسفند 1397 افتتاح شد.

1.jpg
slide1 - Copy - Copy (2).jpg

Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۱۶۴۳۱۳.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۱۶۴۲۳۹.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۱۶۴۵۰۰.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۰۹۴۱۳۵.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۰۹۴۱۳۷.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۰۹۴۱۱۷.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: افتتاح کتابخانه، رئیس دانشگاه، مسئولین
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,891
اخبار : افتتاح کتابخانه و سالن بدنسازی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی