دانشگاه شهید بهشتی

برنامه بازدید از برج میلاد برای دانشجویان دختر خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/12/11 11:15 ق.ظ
اردوی تفریحی بازدید از برج میلاد با حضور 105 نفر از دانشجویان به مدت 7 ساعت به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی روز پنجشنبه 9 اسفند 1397 برگزار شد. در این برنامه دانشجویان ابتدا در سالن سینما به تماشای فیلم "مارموز" نشستند سپس به سکوی دیدباز برج رفتند. در ادامه دانشجویان از زیپ لاین و پل معلق گذشته و بعد به تماشای نمایش  دلفین ها در دلفیناریوم  نشستند.
برج میلاد تهران دختران 1397 (Copy).jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه بازدید از برج میلاد برای دانشجویان دختر خوابگاهی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 810
اخبار : برنامه بازدید از برج میلاد برای دانشجویان دختر خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی