دانشگاه شهید بهشتی

تاسیس کانون شکوفایی و خلاقیت

تاریخ انتشار: 1397/12/11 10:54 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می­رساند کانون شکوفایی و خلاقیت به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی، نوآوری و حمایت از دانشجویان صاحب ایده و دارای طرح فناورانه، در مرکز رشد تأسیس گردیده است. دانشجویان  پس از پذیرش و عضویت در کانون می­توانند در قالب هسته­های  فناور در مرکز استقرار یابند و از تسهیلاتی نظیر جلسات منتورینگ، شرکت در دوره­های آموزشی تخصصی و عمومی و استفاده از فضاهای مرکز رشد بهره­مند گردند. شایان ذکر است هسته فناور شامل حداقل 2 دانشجو از دانشگاه شهید بهشتی و حداکثر 4 نفر می­باشد، و پیشنهاد دهنده می­بایست دانشجوی درحال تحصیل و یا فارغ­ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی باشد. از دانشجویان متقاضی دعوت می­شود جهت عضویت در کانون اطلاعات کامل خود و اعضای تیم فناور و نیز خلاصه ایده یا طرح را حداکثر در دو صفحه به مرکز رشد ارسال نمایند. ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کانون شکوفایی و خلاقیت ، مرکز رشد
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 2,693
اخبار : تاسیس کانون شکوفایی و خلاقیت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی