دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران

تاریخ انتشار: 1397/12/05 07:36 ق.ظ

​اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)

اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)  1.jpg
اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)  2.jpg
اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)  3.jpg
اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)  4.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 505
اخبار : اطلاعیه استفاده از مزایای کسر خدمت سربازی پژوهشگران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی