دانشگاه شهید بهشتی

تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی ..

تاریخ انتشار: 1397/11/30 07:45 ق.ظ

​احتراما به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان و اساتید عزیز می رساند نظر به درخواست های مکرر واصله به کمیته برگزاری همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران، مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات تمدید شده است.
برگزاری همایش، پیرو اطلاعات مندرج در پوستر، اردیبهشت ماه اینده خواهد بود.

تمدید همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران.jpg 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 468
اخبار : تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی ..
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی