دانشگاه شهید بهشتی

شب رونمایی از مجموعه کتاب های “ایران شناسی” در مجله بخارا

تاریخ انتشار: 1397/11/29 09:56 ق.ظ

رونمایی از مجموعه ده جلدی کتاب های " ایران شناسی " با نگرشی بر گردشگری شهری، طبیعت گردی و زمین گردشگری در روز چهارشنبه یک اسفند 1397 ساعت 5 بعدازظهر در خانه گفتمان شهر به آدرس میدان فلسطین پلاک 514 برگزار خواهد شد. در این مراسم دکترمنصور قربانی استاد دانشگاه شهید بهشتی، مولف مجموعه کتاب های رونمایی از مجموعه ده جلدی کتاب های " ایران شناسی " با نگرشی بر گردشگری شهری، طبیعت گردی و زمین گردشگری در روز چهارشنبه یک اسفند 1397 ساعت 5 بعدازظهر در خانه گفتمان شهر به آدرس میدان فلسطین پلاک 514 برگزار خواهد شد. در این مراسم دکترمنصور قربانی استاد رونمایی از مجموعه ده جلدی کتاب های " ایران شناسی " با نگرشی بر گردشگری شهری، طبیعت گردی و زمین گردشگری در روز چهارشنبه یک اسفند 1397 ساعت 5 بعدازظهر در خانه گفتمان شهر به آدرس میدان فلسطین پلاک 514 برگزار خواهد شد. در این مراسم دکترمنصور قربانی استاد دانشگاه شهید بهشتی، مولف مجموعه کتاب های ایرانشناسی سخنرانی خواهند کرد.

رونمایی از مجموعه کتاب های ایران شناسی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رونمایی از مجموعه کتاب های “ایران شناسی”
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 607
اخبار : شب رونمایی از مجموعه کتاب های “ایران شناسی” در مجله بخارا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی