دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/11/15 02:29 ب.ظ
بدین وسیله به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند، اینترنت در مورخ 1397/11/16 از ساعت 02 الی 8 صبح دچار اختلال می باشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اینترنت
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 3,024
اخبار : قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی