دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه ثبت نام وامها در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

تاریخ انتشار: 1397/11/06 08:01 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وامهای تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 می رساند جهت آگاهی در خصوص شرایط درخواست وام به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند .


آگهی ثبت نام وام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ثبت نام
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 7,091
اخبار : اطلاعیه ثبت نام وامها در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی