دانشگاه شهید بهشتی

راهنمای تصویر و متنی ثبت پایان‌نامه در ایران داک

تاریخ انتشار: 1397/10/30 10:19 ق.ظ

برای آشنایی با روش ثبت پروپوزال و پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (ایران داک) فایل پیوست زیر را مطالعه فرمایید:

راهنمای تصویر و متنی ثبت پایان‌نامه در ایران داک


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ایران داک
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 3,307
اخبار : راهنمای تصویر و متنی ثبت پایان‌نامه در ایران داک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی