دانشگاه شهید بهشتی

تخصیص اعتبارات برای پشتیبانی از پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین الملل

تاریخ انتشار: 1397/10/24 02:28 ب.ظ

هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی در نخستین نشست خود در سال 1397 طی مصوبه مربوط به دستور هجدهم، با اختصاص حداقل یک درصد از محل اعتبارات هزینه ای و سه درصد از محل درامدهای اختصاصی سال 1397 در سقف اعتبارات تخصیصی، برای پشتیبانی از پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین المللی موافقت به عمل آورد.

امید است که این مهم بتواند کمک قابل توجهی به پیشبرد برنامه های بین المللی دانشگاه در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی نماید و موجب شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت های علمی بین المللی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعتبارات هزینه ای - درامدهای اختصاصی - پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین المللی
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 522
اخبار : تخصیص اعتبارات برای پشتیبانی از پروژه ارتقای دانشگاه به تراز بین الملل
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی