دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

تاریخ انتشار: 1397/10/24 10:53 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع د​انشجویان و اساتید محترم میرساند، نظر به پاره ای تغییرات فنی در سرور درس افزار، این سرویس از ساعت 10:30 لغایت 13 روز دوشنبه 1397/10/24 از دسترس خارج خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سامانه درس افزار
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 3,133
اخبار : قابل توجه کاربران سامانه درس افزار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی