دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب شیمی‌فیزیک آلی: نظریه و کاربرد، سینتیک و مکانیسم،...

تاریخ انتشار: 1397/10/23 12:48 ب.ظ
 

شیمی فیزیک آلی.jpg
 
 

نوشتۀ دکتر احمد شعبانی

چاپ اول: 1397، 326 صفحه، قیمت: 320،000 ریال

 

شیمی‌فیزیک آلی متولد قرن بیستم است و خوشبختانه تقریباً هم‌زمان در ایران نیز با همت و کوشش استادان محترم دانشگاه‌ها، در دانشگاه‌های کشور با کیفیتی خوب به کرسی نشست.

شیمی‌فیزیک آلی ترکیبی از دو واژۀ شیمی‌فیزیک و شیمی آلی است، اما محتوا و مواد درسی آن جمع مباحث شیمی‌فیزیک و شیمی آلی نیست. به‌عبارتی، از امتزاج شیمی‌فیزیک و شیمی آلی مبحث جدیدی به‌نام شیمی‌فیزیک آلی به‌دست می‌آید که نه شیمی‌فیزیک است و نه شیمی آلی، بلکه مفهوم جدیدی است به‌نام شیمی‌فیزیک آلی که خود سرفصلی نو با ماهیت و محتوای جدید در شیمی است.

بر‌اساس نگاه متفاوت شیمی‌دانان به شیمی‌فیزیک آلی، تا‌کنون برای آن تعاریف پرشماری ارائه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

•  به‌کارگیری اصول و تکنیک‌های شیمی‌فیزیک برای فهم بهتر ماهیت واکنش‌های شیمی آلی؛

•  شاخه‌ای از شیمی که دربارۀ رابطۀ میان ساختار مولکولی و خواص شیمیایی، و چگونگی وقوع واکنش‌های شیمیایی در سطح مولکولی بحث می‌کند؛

•  تلاشی است برای گسترش فصل مشترک شیمی آلی و شیمی‌فیزیک؛

•  قراردادن گوشت آلی (شیمی آلی) بر استخوان و اسکلت خشکیدۀ شیمی‌فیزیک. به‌عبارتی، اِعمال نرمش شیمی آلی بر سخت‌گیری و ریاضت شیمی‌فیزیک؛

•  شیمی‌فیزیک آلی در‌بر‌گیرندۀ نظریه یا نظریه‌های متنوعی است که با استنتاج از سنجش نتایج تجربی و تفسیر آن‌ها در پرتو شناخت گسترده‌تر سر‌و‌کار دارد.

در هر حال، آنچه در شیمی‌فیزیک آلی مهم است ارائة مباحث پایه‌ای و اساسی است که فهرست آن‌ها بر‌حسب سلیقه و نگاه استاد به شیمی‌فیزیک آلی تعیین می‌شود.

از ویژگی‌های کتاب حاضر امتزاج مباحث کتاب‌های گوناگون شیمی‌فیزیک آلی با تجربه‌های آموزشی چند‌سالۀ نویسنده است تا به این نحو کتاب جدیدی ارائه شود که در‌برگیرندۀ همۀ مباحث ضروری با حجمی معقول باشد. گرچه در متن کتاب مسئله‌هایی برای تمرین دانشجویان و درک بهتر مباحث گنجانده شده بود، پیشنهاد بسیار ارزندۀ داوران محترم کتاب، مبنی بر ارائۀ تمرین‌ها و مسئله‌هایی برای هر فصل، نویسنده را بر آن داشت که، به‌تفکیک هر فصل، تمرین‌هایی را طراحی کند که در انتهای کتاب به‌صورت ضمیمه ارائه شده‌اند. این شیوه قطعاً به کیفیت آموزشی کتاب خواهد افزود.

 

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: احمد شعبانی، شیمی فیزیک،
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,791
اخبار : معرفی کتاب شیمی‌فیزیک آلی: نظریه و کاربرد، سینتیک و مکانیسم،...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی