دانشگاه شهید بهشتی

ثبت رساله دانشجویان دکتری در سامانه همانندجو

تاریخ انتشار: 1397/10/23 12:47 ب.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری میرساند، با توجه به اهمیت و ضرورت ثبت رساله در سامانه همانند جو ایرانداک، لطفا مطابق با راهنمای ثبت رساله و نمونه گواهی پذیرش سامانه مذکور که به پیوست آمده است، اقدام نمایید.

scan0005.jpgscan0005.jpg

فرایند همانن.pdfفرایند همانن.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ثبت رساله دانشجویان دکتری در سامانه همانندجو
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,590
اخبار : ثبت رساله دانشجویان دکتری در سامانه همانندجو
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی