دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی سامانه جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی

تاریخ انتشار: 1397/10/22 11:32 ق.ظ

 به اطلاع کلیه علاقمندان و متقاضیان جهت ارائه تقاضای استقرار در مرکز رشد می­رساند، میتوانند با مراجعه به آدرس سایت www.roshd.sbu.ac.ir​   نسبت به ثبت نام و تکمیل سامانه جذب و پذیرش این مرکز اقدام نمایند.​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکز رشد و کارآفرینی
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 2,840
اخبار : راه اندازی سامانه جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی