دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دومین نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/10/17 02:39 ب.ظ

دومین نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل دانشگاه، روز 15 دی ماه با حضور اعضای شورا شامل آقایان دکتر اطاعت معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع، دکتر شکری معاونت پژوهش و فناوری، دکتر حاج جباری معاونت دانشجویی و دکتر قلمبران رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی به نمایندگی از سوی معاونت آموزشی و دکتر شیرانی مدیر همکاری های علمی بین المللی و دبیر شورا در دفتر روابط بین الملل دانشگاه برگزار گردید.

_BU_9462.JPG

در این نشست در خصوص تدوین آئین نامه جامع و تعیین کشور­های هدف جهت جذب حداکثری دانشجویان خارجی، تدوین دستورالعمل و یا آئین نامه داخلی برای نحوه هزینه کرد بودجه های حوزه بین الملل و همچنین موارد دیگر در این حوزه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر شد کمیته های تخصصی جهت پیگیری موارد مطروحه تشکیل گردند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دومین نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 272
اخبار : برگزاری دومین نشست شورای سیاستگذاری روابط بین الملل دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی