دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام اردوی قشم- ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دختر

تاریخ انتشار: 1397/10/16 07:52 ق.ظ

مدیریت امور شاهد و ایثارگر اردوی قشم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می کند

هزینه اردو : 500 هزار تومان : با پرداخت 300 هزار تومان نقدی و ما بقی در دو قسط به مبلغ 100 هزار تومان به صورت چک

تاریخ اردو: 97/10/28 تا 97/11/1

وسیله سفر: هواپیما

مهلت ثبت نام : 97/10/17​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: قشم
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 591
اخبار : ثبت نام اردوی قشم- ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دختر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی