دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب مکانیک خاک غیر اشباع

تاریخ انتشار: 1397/10/04 03:41 ب.ظ
 

mek.gif

مکانیک خاک غیر اشباع

نوشتۀ نینگ لو ـ ویلیام جی. لیکوس

ترجمۀ دکتر مصطفی زمانیان

چاپ اول: 1397، 614 صفحه، قیمت: 600.000 ریال

 

کتاب مکانیک خاک غیراشباع، در پاسخ به تقاضای بسیارِ مهندسان ژئوتکنیک، که در مکانیک خاک غیراشباع دانش و اطلاعات دارند، و نیز در پاسخ به محدودیت‌های کنونی در تحقیق و آموزش مکانیک خاک غیراشباع نگاشته شده است. نویسندگان در نگارش این کتاب، در طرح مطالب، به‌جای کاربردها، بر اصول تمرکز کرده‌اند، زیرا دانش پایة مبتنی‌بر اصول بهتر حفظ می‌شود و در عمق و وسعت کاربردها مفیدتر خواهد بود. این کتاب، با توجه به تنش و مقاومت خاک‌های غیراشباع، ارزیابی انتقادی در بالاترین سطح دانش موجود را مطرح می‌کند. اصول فیزیک میکروسکوپیک در کنار چارچوب ترمودینامیک ماکروسکوپیک، برای نگهداشت آب و وضعیت تنش در خاک‌های غیراشباع، پوشش داده شده است. بیان جامع نویسنده، درمورد تکنیک‌های مدلسازی و اندازه‌گیری، نه تنها یادگیری اصول را افزایش می‌دهد، بلکه منبع مورد اعتمادی برای بحث‌های بعدی نیز به‌شمار می‌رود. نتیجة کلی کتاب نگرش جامع و کافی نویسنده با موضوعی را نشان می‌دهد که به‌روشنی و مؤثر نوشته شده و باید، طی سالیان سال، کتابی ارزشمند و منبعی برای ارجاع باقی بماند.​

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتاب، مکانیک خاک غیراشباع، نوشتۀ نینگ لو ـ ویلیام جی. لیکوس، ترجمۀ دکتر مصطفی زمانیان
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 791
اخبار : معرفی کتاب مکانیک خاک غیر اشباع
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی