دانشگاه شهید بهشتی

صدور احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: 1397/10/04 01:09 ب.ظ
در پاییز 1397، احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر به روزرسانی شد. این احکام با امضای ریاست دانشگاه در یک دوره یک ساله برا ی24 عضو هیئت علمی از 17 دانشکده صادر شده است.از این تعداد 3 عضو هیئت علمی به عنوان اعضای جدید منصوب شده اند. همچنین از اساتید مشاوری که در سالیان گذشته با این مجموعه همکاری داشته اند طی حکمی تقدیر به عمل آمد.

 

1111.jpg 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اساتید مشاور
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 555
اخبار : صدور احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی