دانشگاه شهید بهشتی

جلسه انجمن علمی علوم شناختی و مغز با حضور دکتر پوراعتماد برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/10/03 06:16 ب.ظ
 

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی و مغز پژوهشکده علوم شناختی، روز شنبه اول دی ماه جلسه اعضای شورای مرکزی انجمن با حضور رئیس پژوهشکده، دکتر پوراعتماد، رئیس انجمن، دکتر خسروآبادی و آقای گمار مدیر اجرایی پژوهشکده برگزار گردید. 

در این جلسه گزارشی از عملکرد سه ماهه انجمن ارائه گردید، سپس اعضا به تبادل نظر در خصوص برنامه های پیش روی انجمن پرداختند. در پایان دکتر پوراعتماد و دکتر خسروآبادی موارد مهمی را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های انجمن مطرح نمودند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی، انجمن علوم شناختی و مغز
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 2,388
اخبار : جلسه انجمن علمی علوم شناختی و مغز با حضور دکتر پوراعتماد برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی