دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه راهنمای نگارش و ندوین پایان نامه و رساله وزارت علوم

تاریخ انتشار: 1397/10/03 11:23 ق.ظ

​فایل راهنمای نگارش و ندوین پایان نامه و رساله وزارت علوم، به آدرس rppc.msrt.ir
 جهت استفاده و بهره برداری موجود است. لذا از همکاران محترم تقاضا داریم دانشجویان خود را راهنمایی نمایند تا رساله ها با فرمت یاد شده تدوین شود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فایل راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه وزارت علوم
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,386
اخبار : اطلاعیه راهنمای نگارش و ندوین پایان نامه و رساله وزارت علوم
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی