دانشگاه شهید بهشتی

گزارش بخش سفرنامه از سری برنامه های هفته پژوهش

تاریخ انتشار: 1397/09/28 07:25 ب.ظ

در ادامه برنامه های هفته پژوهش و در بخش سفرنامه، دانشجویان خانم ها زهرا سلطانی نژاد، نرجس سلطانی و منیره منصوری و آقای سعید صادقی در مورد تجربه خود از فرصت مطالعاتی و سبک زندگی دانشجویی در کشورهای دیگر صحبت کردند. آنها همچنین به نحوه فرآیند پذیرش و گرفتن دعوت نامه از اساتید خارجی اشاره کردند.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و به پرسش های دانشجویان پاسخ داده شد.

IMG_20181219_152046.jpg
 IMG_20181219_152048.jpg
 IMG_20181219_152050.jpg
  IMG_20181219_152054.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هفته پژوهش، پژوهشکده علوم شناختی
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,622
اخبار : گزارش بخش سفرنامه از سری برنامه های هفته پژوهش
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی