دانشگاه شهید بهشتی

اضافه شدن چهار بانک‌اطلاعاتی به لیست بانک‌های اطلاعاتی لاتین

تاریخ انتشار: 1397/09/28 02:30 ب.ظ

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی جهت رفع نیاز اطلاعاتی کاربران دانشگاه چهار بانک اطلاعاتی GeoScience با محوریت موضوعی علوم زمین، Human Kinetics  با محوریت موضوعی تربیت بدنی، Artstor  در حوزه معماری و بانک اطلاعاتی Taylor & Francis ebooks  را جهت دریافت کتاب الکترونیکی به لیست بانک‌های اطلاعاتی لاتین خود اضافه نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بانک اطلاعاتی
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,125
اخبار : اضافه شدن چهار بانک‌اطلاعاتی به لیست بانک‌های اطلاعاتی لاتین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی