دانشگاه شهید بهشتی

ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها

تاریخ انتشار: 1397/09/28 11:10 ق.ظ

با عنایت به نامه شماره 2/227541 مورخ  15/9/97 وزارت  عتف به استحضار می رساند ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های سطح 1و2 برای سال تحصیلی  99-98 معادل 40 درصد داخل ظرفیت پذیرش روزانه است. قابل ذکر است پیش از این پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مازاد بر ظرفیت پذیرش روزانه منظور می گردید. همچنین با توجه به اینکه دانشجویانی که طی زمان مقرر در فراخوان نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نکرده باشند به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. مستدعی است دستور فرمایید فهرست دانشجویان مشمول " آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد " (15 و 25 درصد برتر هم رشته هم ورودی) آن دانشکده /پژوهشکده به نحو مناسب به اطلاع دانشجویان برسد اخذ فهرست مذکور از طریق گزارش 482 سامانه جامع آموزشی گلستان امکان پذیر است.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آینن نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 3,288
اخبار : ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی