دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست «گسترش گنجینۀ لغات با ترکیبات» در دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1397/09/26 11:00 ق.ظ


گروه زبان و ادبیات آلمانی با همکاری انجمن علمی دانشجویی برگزار میکند:

 

سخنرانی خانم دکتر سارا برومر (Sarah Brommer)

«تفاوت های آلمانی آلمان، اتریش و سوئیس»


سخنرانی آقای دکتر مارسل درِگر (Marcel Dräger)  

«گسترش گنجینۀ لغات با ترکیبات»

 

زمان برگزاری: 1397/09/27   ساعت 12 ـ 9

سالن ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی


PNG image.pngSorosh-Icon
کلید واژه ها: گسترش گنجینۀ لغات با ترکیبات ، تفاوت های آلمانی آلمان، اتریش و سوئیس
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 2,042
اخبار : برگزاری نشست «گسترش گنجینۀ لغات با ترکیبات» در دانشکده ادبیات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی