دانشگاه شهید بهشتی

زمان ارزیابی اساتید تمدید شد

تاریخ انتشار: 1397/09/26 10:52 ق.ظ

     با توجه به تصمیمات اخذ شده مقرر گردید انجام نظر سنجی از تدریس اساتید توسط دانشجویان از سه شنبه مورخ 97/9/27 به مدت 24 ساعت تمدید گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص به دانشجویان اطلاع رسانی شود، و در صورت بروز هرگونه مشکل با کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی با شماره 2291 تماس فرمایند.​ 


 

                                                       


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ارزشیابی اساتید
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 3,780
اخبار : زمان ارزیابی اساتید تمدید شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی