دانشگاه شهید بهشتی

گزارش تصویری از برگزاری نشست های علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تاریخ انتشار: 1397/09/25 12:08 ب.ظ

سخنرانی پروفسور  Simon Thorpe با موضوع :  
Computing with spikes


IMG_20181216_122931.jpg

IMG_20181216_122948.jpg


IMG_20181216_122926.jpg
 
IMG_20181216_122945.jpg 
 


 
سخنرانی دکتر Timothee Masquelier با موضوع :
Spike-based learning

IMG_20181216_122934.jpg

سخنرانی دکتر Aribert Rothenberger با موضوع :
The neuropsychiatric approach in order to explain child psychiatric disorders


IMG_20181216_122938.jpg

IMG_20181216_122942.jpg 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی، نشست علمی
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 2,306
اخبار : گزارش تصویری از برگزاری نشست های علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی