دانشگاه شهید بهشتی

گزارش اولین روز هفته پژوهش در پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تاریخ انتشار: 1397/09/25 11:44 ق.ظ
در اولین روز هفته پژوهش دانشجویان پژوهشکده علوم شناختی و مغز در جلسه ای با حضور اعضای هیأت علمی به ارائه دستاوردهای علمی، فرهنگی و ... خود پرداختند.

دانشجویان خانم ها:
زهرا شاکی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
فرخنده سادات یزدانی، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
نرگس نقیبی، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
زهرا محمد زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
سمیه هاشمی کمانگر، دانشجوی دکتری مدلسازی شناختی

و آقایان:
صالح طباطبایی،دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
مسعود افشاری، دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی
وحید ثانی، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
بهنام کرمی، دانشجوی دکتری مدلسازی شناختی
محمد علی بینش، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی
کاوه علی پناهی، دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی

در پایان آقای دکتر ناوی، معاون محترم پژوهشی و خانم دکتر سماک نژاد، عضو محترم هیأت علمی در خصوص دستاوردهای علمی، فرهنگی و ورزشی خود توضیحاتی ارائه دادند.

IMG_20181216_113402.jpg 
 
IMG_20181216_113238.jpg 
 
IMG_20181216_113244.jpg 
 
 

IMG_20181216_113250.jpg
 
 IMG_20181216_113253.jpg
 IMG_20181216_113301.jpg
 IMG_20181216_113304.jpg
 IMG_20181216_113312.jpg
 IMG_20181216_113315.jpg
 IMG_20181216_113322.jpg
 IMG_20181216_113325.jpg
 IMG_20181216_113333.jpg
 IMG_20181216_113337.jpg
 IMG_20181216_113418.jpg
 IMG_20181216_113342.jpg
 IMG_20181216_113410.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هفته پژوهش، پژوهشکده علوم شناختی
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,347
اخبار : گزارش اولین روز هفته پژوهش در پژوهشکده علوم شناختی و مغز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی