دانشگاه شهید بهشتی

اردوی کاخ گلستان و موزه ایران باستان برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/09/12 02:18 ب.ظ
اردوی فرهنگی تفریحی بازدید از مجموعه کاخ های گلستان و موزه ایران باستان به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی با همکاری مدیریت خدمات دانشجویی روز پنجشنبه 1 آذر1397 ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد.

 

اردوی کاخ گلستان و موزه ایران باستان برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد (2).jpg 
 

 

اردوی کاخ گلستان و موزه ایران باستان برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد (1).jpg 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی کاخ گلستان و موزه ایران باستان
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 470
اخبار : اردوی کاخ گلستان و موزه ایران باستان برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی