دانشگاه شهید بهشتی

متن سخنرانی دکتر قاسم عزیزی در دانشگاه جامع امام حسین(ع)

تاریخ انتشار: 1397/09/06 10:03 ق.ظ
روز سه شنبه 29 آبان ماه سال جاری دکترقاسم عزیزی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و عضو شورای علمی اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین در سخنرانی تحت عنوان: گرمایش جهانی و تغییر الگوی بارش در ایران در دانشگاه جامع امام حسین(ع) به تحلیل روند تغییر اقلیم و الویت های پیش رو جهت سازگاری و هماهنگی با واقعیات آب و هوا کشور و تغییر اقلیم پرداخت.
در این سخنرانی دکتر عزیزی ابتدا به معرفی سامانه آب و هوا و مولفه های آن پرداخت و اشاره نمود که هر گونه تغییر در مولفه های سامانه آب و هوا، همچون اتمسفر ، هیدروسفر، لیتوسفر و کریوسفر منجر به تغییر موارنه گرمایی زمین شده و سبب تغییر اقلیم یا آب و هوا می گردد.
وی اشاره کرد که تغییر اقلیم در تاریخ گذشته زمین علت طبیعی داشته ولی پدیده گرم شده فعلی کره زمین متفاوت از گذشته بوده و از جمله به سرعت 20 تا 50 برابر افزایش دمای فعلی زمین نسبت به تغییرات طبیعی گذشته اشاره نمود. او اضافه کرد همچنین این افزایش دما در حالیست که در چهار دهه گذشته میزان ورود تابش خورشیدی به زمین روند نزولی داشته است.
او سپس به تغییر الگوی بارش های ایران پرداخت و براساس تحقیقات انجام شده در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران  نشان داد که در 4 دهه گذشته الگو بارش کشور تغییر نموده و کاهش بارش در شمال غرب و قسمت هایی از شرق کشور در مقابل افزایش بارش در نواحی مرکزی رخ داده است.
وی در آخر با نمایش تغییر الگو بارش در منطقه جنوب غرب آسیا پرداخت و نشان داد که تغییرات الگوی بارش در این منطقه و حتی در ایالات متحده نیز تغییرات مشابهی را نشان می دهد
این سخنرانی با پرسش های حاضرین و ارائه پاسخ های مرتبط پایان یافت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر اندیشکده اقلیم و آمایش
تعداد مشاهده: 2,545
اخبار : متن سخنرانی دکتر قاسم عزیزی در دانشگاه جامع امام حسین(ع)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی