دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری هشتمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/09/05 02:53 ب.ظ
هشتمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه روز دوشنبه 28 آبان ماه، در محل سالن شهید شهریاری و با حضور نمایندگان بین الملل دانشکده ها، پژوهشکده ها و مراکز برگزار گردید.
_N3A0109.JPG
در ابتدای نشست و پس از اطلاع رسانی در مورد جمع بندی نشست قبلی کارگروه، دکتر شیرانی، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ضمن ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته در حوزه همکاری های علمی بین المللی و ارائه توضیحاتی در خصوص پروژه «ارتقاء 5 دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی» با اشاره به نامه ارسالی از سوی معاونت آموزشی وزارت عتف که قبل از این نیز برای روسای محترم دانشکده ها، پژوهشکده ها و مراکز ارسال گردیده است؛ از نمایندگان حاضر در نشست درخواست نمود تا با ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص شاخص های تدوین شده در این پروژه و ارسال کلیه فعالیت های علمی بین المللی صورت گرفته و یا درحال انجام در دانشکده ها، پژوهشکده ها و مراکز به این دفتر، دانشگاه را در راستای نیل به این هدف بزرگ یاری رسانند.
_N3A0115.JPG
در ادامه آقای دکتر محمدی، رئیس کمیته جوانان انجمن دوستی ایران و چین با معرفی رسالت و فعالیت های صورت گرفته از آمادگی آن انجمن جهت تسهیل روابط دانشگاهی میان مراکز آموزشی جمهوری خلق چین و دانشگاه شهید بهشتی سخن گفت.
_N3A0106.JPG
در ادامه نشست اعضای حاضر در جلسه ضمن اعلام نقطه نظرات و مشکلات خود در حوزه امور بین الملل و ارائه پیشنهادات، سوالاتی را مطرح نمودند که از سوی مدیریت همکاری علمی بین المللی پاسخ مناسب داده شد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 1,495
اخبار : برگزاری هشتمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی