دانشگاه شهید بهشتی

گشایش وبگاه دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر

تاریخ انتشار: 1397/08/26 08:55 ق.ظ
 

گسترش و تعمیق پژوهش دربارۀ معماری و شهرسازی ایران‌زمین مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات پایه در این خصوص است. پرشماری و گونه‌گونی آثار معماری و شهرسازی ایران‌زمین چندان است که گردآوری و جستجوی اطلاعات آن نیازمند روش‌هایی ویژه است و با روش‌های متعارف نمی‌توان حق آن را گزارد.

 

بر این اساس، کار بنیادین در تاریخ معماری ایران نیازمند دیدگاهی ملی و فراگیر و جامع‌نگرانه است که کثرت آثار، تنوع طبیعی و اقلیمی و فرهنگی ایران‌زمین و تأثیر این تنوع بر معماری، و تداوم تاریخی این معماری در آن به شیوه‌ای نظام‌مند منظور شود. برای چنین کاری، باید از امکانات فناوری اطلاعات استفاده کرد. با چنین رویکردی، می‌توان پایگاه دانشی برای تاریخ معماری ایران از هزارۀ هفتم پیش از میلاد تا کنون ایجاد کرد که علاوه بر نظام‌دهی اطلاعات موجود، تولید اطلاعات را نیز در این باره سامان بدهد. چنین پایگاهیدر همۀ پژوهش‌های داخلی و جهانی دربارۀ معماری جهان ایرانی اثر خواهد گذاشت و موجب حفظ و ضبط اطلاعات معماری معاصر نیز خواهد شد


وبگاه دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر 

 

 

  

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 3,788
اخبار : گشایش وبگاه دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی