دانشگاه شهید بهشتی

​معرفی کتاب مصالح در ساختمان و معماری (ویراست دوم)

تاریخ انتشار: 1397/08/15 02:55 ب.ظ

 

masalehh.gif 
 
نوشتۀ دکتر محسن سرتیپی‌پور
چاپ اول: 1397، 266 صفحه، قیمت: 400،000 ریال
 
معماری هنگامی موجودیت می‌یابد که با ساختن همراه شود و ساختن فقط با به‌کارگیری مصالح امکان‌پذیر است. مصالح از جمله عناصری‌اند که در نتیجۀ توسعه و پیشرفت علم و فناوری متحول و دگرگون می‌شوند و ویژگی‌های تازه در آن‌ها کشف یا خواص جدیدی بر کارکردهای قبلی آن‌ها افزوده می‌شود. آگاهی از قابلیت‌های مصالح و خواص مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، زیست‌محیطی و کاربردی آن‌ها به پایداری، استحکام، ایمنی و زیبایی بنا منجر می‌شود. از‌این‌رو، بدون شناخت جامع و ارزیابی درست مصالح و آگاهی نسبت به نحوۀ به‌کارگیری آن‌ها، معماری در مسیر کمال خود قرار نمی‌گیرد. در نگاهی دیگر، مصرف تقریباً نیمی از منابع تجدید‌ناپذیر، انرژی، آب شرب و اراضی کشاورزی و نیز ایجاد  حدود 37 درصد آلودگی‌های زیست محیطی  جهان در عرصۀ ساختمان و معماری، لزوم تغییر نگرش به زمین، نحوۀ طراحی، ساخت‌و‌ساز و استفاده از مصالح را ایجاب می‌کند.
   با آنکه محتوای این کتاب بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های فنی به‌کارگیری مصالح است، اما توجه به ویژگی‌های حسی آن‌ها نیز اهمیت بسیار دارد، زیرا امکانات، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر ماده احساس خاصی را القا می‌کند. از این منظر، جمادات و به‌خصوص مصالح نباید بی‌جان پنداشته شوند.
   دیدگاه جامع‌نگر در تألیف و تدوین کتاب پیش‌رو، نویسنده را بر آن داشته است تا در ویراست دوم، مبحث فناوری معماری و نقش آن را در تحولات فناوری معماری مورد توجه قرار دهد. به همین سبب فصلی با عنوان "تحول در فناوری ساختمان: گذشته، حال، آینده" و همچنین تغییرات و توضیحات و در مواردی جدول‌ها و پانویس‌هایی به محتوای پیشین کتاب افزوده شد. با توضیحات ذکر شده، کتاب پیش‌رو شامل چهار فصل است: فصل اول به سیر تحول در فناوری ساختمان و ارتباط آن با مصالح، از شکل‌گیری نخستین سیستم‌های ساختمانی تا دوران معاصر و دورنمای آینده می‌پردازد. فصل دوم به معرفی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، زیست محیطی مواد، تأثیر پهنه‌بندی اقلیمی کشور در انتخاب مصالح و همچنین شناخت زمین به‌عنوان منبع تأمین کنندۀ مصالح ساختمانی و بستر بناها اختصاص دارد. در فصل سوم، مهم‌ترین مصالح مصرفی در معماری بومی و سنتی ایران و نحوۀ تولید و کاربرد آن‌ها آمده است. در فصل چهارم، مصالح جدید معرفی می‌شوند که با گسترش صنعت به تحولی عظیم در سیستم‌های ساختمانی و تکنولوژی معماری منجر شده‌اند.
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 818
اخبار : ​معرفی کتاب مصالح در ساختمان و معماری (ویراست دوم)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی