دانشگاه شهید بهشتی

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در اين نيمسال در درس سمينار ثبت نام کرده اند

تاریخ انتشار: 1397/08/14 12:24 ب.ظ
دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در اين نيمسال در درس سمينار ثبت نام کرده اند، لازم است که در تاريخ 17 بهمن گزارش سمينار خود را به صورت شفاهي ارائه نمايند. دفاع از پروپوزال اين دانشجويان در همين تاريخ خواهد بود.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 2,004
اخبار : دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در اين نيمسال در درس سمينار ثبت نام کرده اند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی