دانشگاه شهید بهشتی

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در مرحله اول موفق به اخذ تاييديه پروپوزال خود نشدند.

تاریخ انتشار: 1397/08/14 11:11 ق.ظ

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در مرحله اول موفق به اخذ تاييديه پروپوزال خود نشدند، در هفته پاياني آذر ۹۷ فرصت دارند براي آخرين بار از پروپوزال خود دفاع نمايند. عدم پذيرش پروپوزال در اين مرحله، به منزله آموزش محور شدن دانشجو خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پروپوزال کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 1,999
اخبار : دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در مرحله اول موفق به اخذ تاييديه پروپوزال خود نشدند.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی