دانشگاه شهید بهشتی

هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

تاریخ انتشار: 1397/08/12 09:08 ق.ظ

homepageImage_fa_IR.jpg

آدرس سایت ثبت نام: http://conf.sbu.ac.ir/index.php/saha

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هفتمین سمینار -آنالیز هارمونیک-کاربردها-10 آذر-20 آذر-27 و 28 دی
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 2,989
اخبار : هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی