دانشگاه شهید بهشتی

هجدهمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/07/17 03:05 ب.ظ
 
400 idmj vmdi 18.jpg

هجدهمین جلسۀ هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397، سه شنبه 17 مهر به ریاست دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار شد.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 375
اخبار : هجدهمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی